Filmer från kolmilan ”Sally”

Bildarkiv från kolmilan ”Sally”

Bilderna är inlagda i tidsföljd så börja längst ner på

sidan. Få större bild genom att klicka på den.

Kolmilan rivs.

Bilder från kolardagarna.

Milan ”Sally” reses.

Övriga förberedelser.

Veden förbereds.