Här presenteras skolfoton från Hårdahults skola.

Hårdahults skola 1932-33. Lärare Susanna Håkansson.

Hårdahults skola någon gång på 1940-talet. Lärare: Susanna Håkansson.