I Hembygdsföreningens arkiv har den här bilden följande text: 1924, Karl Jönsson (Sofie Kalle), Sofie Jönsson, Judit och Otto. Kenneth Rydiander berättar dessutom att fotot är taget på fastigheten Björksjölund i Ellagölsmåla (Ilagölsmåla), som senare även kallades ”herarnas”. De som bodde där sist var bröderna Erik och Adolf Bengtsson.

Hans Johansson berättar, via hemsidan:
”Verandan var placerad på södra sidan av stället Ellagölsmåla/Björksjölund. Sofie Kalle 1864-1942 köpte fastigheten av svärföräldrarna Sven Månsson o Catarina Larsdotter. Kalle och Sofia 1861-1924 brukade gården till 1924 då dottern Hilda och måg (skräddarJohans) Otto Johansson köpte stället. I mitten av 40-talet såldes fastigheten (skogen) till bröderna Bengtsson. De bodde där ett par år, därefter förföll fastigheterna.
En del material från husen användes till återuppbyggnad slutet 1980-talet av Sofie Kalles ”Koja”.

Hans fortätter angående nedanstående bild:
”Barnen i dörröppningen är barnbarn till Karl Jönsson. Wilhelm Johansson 1921-1995 (min far) och Edit Johansson/Karlsson 1922-1979 min faster.”

Vi tackar Hans Johansson för alla detaljer runt dessa bilder!

Barnen Vilhelm och Edit samt Karl ”Sofie-Kalle” Jönsson själv.
”Sofie-Kalle” framför backstugan ”Björkemon” efter takresningen 1925 .
”Sofie-Kalles” dotter Judit och Alex.
Sofie Jönssons bår framför fastigheten ”Björksjölund” Ellagölsmåla 1924.