I Hembygdsföreningens arkiv har den här bilden följande text: 1924, Karl Jönsson (Sofie Kalle), Sofie Jönsson, Judit och Otto. Kenneth Rydiander berättar dessutom att fotot säkert är taget på fastigheten Björksjölund i Ellagölsmåla (Ilagölsmåla), som senare även kallades ”herarnas”. De som bodde där sist var bröderna Erik och Adolf Bengtsson.