Här presenteras skolfoton från Häradsbäcks skola

Häradsbäcks folkskola omkring 1910. Lärare: Marta Linderholm

Häradsbäcks skola omkring 1920.

Häradsbäcks skola 1920-1921. Lärare: Blända Johansson.

Häradsbäcks skola 1925-1926. Lärare: Ester Ursander och Alma Nilsson.

Häradsbäcks skola 1954. Lärare:Ewe Arvidsson.