Välkommen till Härlunda församlings hemsida.

Eftersom vi håller på att byta hemsida, arbetar vi nu med att uppdatera denna nya, vilket får

till följd att vissa sidor inte är fullständiga eller kommit igång. Vi

hoppas ni har överseende med detta. Under rubriken ”Agenda 2023” till vänster, hittar ni

kommande evenemang, möten m.m. under året. Klicka gärna in er på ”Besök vår

torpinventering” som också är under uppbyggnad, där vi digitaliserar en förteckning över

torp, backstugor, soldattorp, intressanta byggnader och kulturminnen i församlingen som

även är markerade på karta.

Aktuellt just nu.

Årsmöte 2023

Härlunda Hembygdsförening håller årsmöte

söndagen den 26:e mars i Hembygdsstugan i

Krampanäs kl: 14.00. Vi bjuder på våfflor och

Andrew Augustsson berättar om Brändetorp och

det ödesdigra året 1875.

Alla hjärtligt välkomna

Hembygdstugan i Krampanäs en marskväll i lyktors sken.