Välkommen till Härlunda Hembygdsförenings hemsida.

Vi är nu i stort sett klara med vår flytt över till denna nya hemsida. Vi har gjort utseendet

ungefär som den gamla hemsidan så tidigare besökare kommer att känna igen sig.

Under rubriken ”Agenda 2023” till vänster, hittar ni kommande evenemang, möten m.m.

under året och under ”gamla tidningsnotiser” hittar ni Anders Ring:s arkiv med

tidningsartiklar om Härlundabygden under c:a 100 år. Klicka gärna in er på ”Besök vår

torpinventering” som är under uppbyggnad, där vi digitaliserar en förteckning över torp,

backstugor, soldattorp, intressanta byggnader och kulturminnen i församlingen och som

även är markerade på karta.

Aktuellt just nu.

Fältbesök

Söndagen den 8 oktober kl: 10.00 gör vi ett

fältbesök och besöker nyrestaurerade ”Sofie-

Kalles” koja, Björksjölund (”Skräddar-Ottos”, på

senare tid även kallad ”Heranas”) och en

fångstgrop/förvaringsgrop. Om tid medges kanske

vi även besöker ”Hurtig-Elins”.

Alla hjärtligt välkomna

Hembygdsföreningen

Torpinventering!

Nästa träff med torpinventeringen blir torsdagen

den 26/10 kl: 18.00 på Cafè Linnèa.

Tema: Lär känna din hembygd

Denna gång tänkte vi fördjupa oss i Häradsbäcks

Rote där byarna Häradsbäck och Häradsmåla ingår

och diskutera kring vad som hittills hittats om dessa

i samband med inventeringen

Alla är hjärtligt välkomna.

Härlunda Hembygdsförening

Julmarknad

Lördagen den 9 december mellan kl: 14-16 anordnar

Hembygdsföreningen som vanligt julmarknad vid

hembygdsgården i Krampanäs. OBS. Fel datum

angivet tidigare i agendan. Intresserade av

försäljning på marknaden kan kontakta Marita på

tel: 070-9237047

Alla hjärtligt välkomna

Hembygdstugan i Krampanäs en marskväll i lyktors sken.

Tack alla ni som kom och bidrog till trevliga eftermiddagsstunder. Och ett speciellt tack till Almundsryds Sparbanksstiftelse/Sparbanken Eken, för bidrag till nya trädgårdsmöbler.

Vi ses igen till sommaren!

Nya tak på uthusen vid Hembygdsgården.