Två medlemmar uppmärksammades för sina insatser i föreningen. Kent Svensson (t v) för produktion av hemsidan och Anders Ring (t h) för sina forskningar i arkiv som berör vår bygd. Ordförande Anders Magnusson överlämnade boken "En emigrants upplevelser i Amerika till lantbrukare i Stenrösebygd" av den lokale författaren Ivar Persson.

MONIKA ERIKSS0N, KORPALYCKE, UNDERHÖLL VÅRA SINNEN

Monika kom med mycket gamla berättelser från Härlundabygden. Under någon timmes tid fick vi vår ranson av "små varelser" som satte spår i spisaskan till präster med sällsynta förmågor att betvinga onda krafter. En kunnig publik skickade en del berättelser i nya riktningar. En kusligt, trevlig eftermiddag Monika Eriksson!

Så här kunde det låta när Monika berättade: